lørdag 21. september 2013

Fargeteori og sjablongtrykk på 5. trinn

I årets første periode har vi øvd på å tegne dyr og lært om forskjellige fargekontraster. Oppgaven endte med at elevene skulle bruke det de lærte til å lage sjablongtrykk av en dyreflokk i kald/varm-, mørk/lys- eller komplimentærkontrast (motsatte farger). Oppgaven var inspirert av en oppgave gjennomført på Langhus skole i Ski. Dette var en utfordrende oppgave for elevene, med mye å lære, og mye å huske på underveis.

Hovedmålene med oppgaven var at elevene skulle lære en enkel grafisk teknikk, og lære å gjenkjenne og kunne bruke de ulike fargekontrastene. Fargekontraster er et viktig visuelt virkemiddel, i alt fra tradisjonelt maleri for å illustrere rom, til arbeid med logo, symboler og reklame for å understreke et budskap. Fordi jeg tror kompetanse innenfor fargeteori kan bidra til å styrke elevenes evne til å vurdere visuelle inntrykk, velger jeg å trekke fargeteori inn i mange av oppgavene på 5. trinn i løpet av året. Trykk av Dyreflokk utstilles for tiden i gangen utenfor administrasjonen på skolen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar