torsdag 1. mai 2014

OL i Sotsji

I vinter hadde 5. og 6. klasse kunst- og håndverksoppgaver knyttet til OL i Sotsji.

5. klasse skulle lage sine forslag til hvordan den offisielle OL-plakaten skulle se ut, inspirert av tidligere olympiske plakater. Oppgavekravene var at plakaten skulle ha påskriften "SOCHI" (internasjonal skrivemåte) og "2014", og at skriften skulle være tydelig på avstand. Elevene måtte også fargelegge plakaten med en av de 3 fargekontrastene vi har lært i løpet av 5. klasse (kald/varm, lys/mørk eller motsatte farger).


Som en del av innledningen til oppgaven diskuterte og sammenlignet vi forskjellige offisielle OL-plakater. Ved å se på olympiske plakater fra ulike tiår får man et lite innblikk i hvordan design har utviklet og endret seg i løpet av 1900- og begynnelsen av 2000-tallet. Vi så bl.a. på de norske OL-plakatene fra 1952 og 1994, og elevene var dyktige på å forklare hvordan de synes designene skilte seg fra hverandre.

Flere syntes den gamle plakaten var finest fordi bildet så mer "ekte" ut og hadde flere detaljer. Mange opplevde at det var vanskelig å se hva tegningene på plakaten fra 1994 skulle forestille, og noen mente den var litt kjedelig og burde hatt flere farger. En av elevene forklarte hvordan den hvite figuren som ser ut som en stripete og bakvendt S, kunne forestille nordlys. Etterhvert som diskusjonen pågikk byttet elevene ut ordene "stygt" og "pent" med lengre og mer dyptgående forklaringer på hva som fungerte og manglet ved de ulike designene.


Elevarbeider fra denne oppgaven:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar